Tot uw dienst

 

Sinds begin 2010 is Ombudsfin bevoegd om klachten van zelfstandigen en ondernemingen te behandelen die betrekking hebben op de kredietverlening of op een grensoverschrijdende betaling voor een maximaal bedrag van 50.000€.

 

 

De procedure bij Ombudsfin verloopt volledig schriftelijk.

 

 

Het gaat hier om een 2de lijnsbevoegdheid. De klacht moet eerst voorgelegd worden aan de bevoegde dienst van de betrokken financiële instelling. Ingeval een oplossing niet gevonden wordt, kan de klacht daarop worden overgemaakt aan Ombudsfin.

 

Ombudsfin bestudeert het probleem en probeert tot een oplossing te komen.

 

Het beroep op Ombudsfin is gratis voor de ondernemingen en zelfstandigen.

 

 

Een geschil over
uw krediet?

Klacht indienen

Nieuws

27/10/2016