06/03/2023 Basisbankdienst voor ondernemingen eindelijk van start!

 

Met de publicatie van het Koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit kan de procedure bij de basisbankdienstkamer nu echt gevoerd worden. Meer informatie over de basisbankdienst voor ondernemingen vindt u hier

 

 

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info