01/06/2021 Persbericht

 

Persbericht n.a.v. de nieuwe Ombudsman.

 

Download het persbericht

 

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info