Contact

 

Indien u klacht wenst in te dienen, gelieve dan op de pagina Klacht Indienen na te gaan of de vermelde voorwaarden vervuld zijn en daar de nodige stappen te volgen. De procedure verloopt volledig schriftelijk.

 

Alle informatie en documenten op deze website zijn ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via e-mail of andere duurzame gegevensdrager.

 

Ombudsfin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise SWEERTS,
Ombudsman

 

 

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@ombudsfin.be

 

Een geschil over
uw krediet?

Klacht indienen

Nieuws

24/04/2018
22/05/2017