Organen

 

De statuten van Ombudsfin VZW voorzien volgende organen die instaan voor de goede werking van Ombudsfin :
 

 • Raad van bestuur
   
 • Algemene vergadering
   
 • Ombudsman
   
 • Raad van toezicht 
   

Meer informatie over de aanstelling, bevoegdheden en samenstelling van deze organen, vindt u in de statuten, alsook in het jaarverslag.