Tot uw dienst

 

Sinds begin 2010 is Ombudsfin bevoegd om klachten van zelfstandigen en ondernemingen te behandelen die betrekking hebben op:

 

  • een kredietverlening
  • een grensoverschrijdende betaling voor een maximaal bedrag van 50.000€
  • MIFS of afwikkelingsvergoedingen bij betalingstransacties met kaart

 

De bevoegdheid dateert vanaf 2010 voor de 2 eerste punten en vanaf 2017 voor wat de klachten over de MIFS betreft.

 

De procedure bij Ombudsfin verloopt volledig schriftelijk.

 

 

Het gaat hier om een 2de lijnsbevoegdheid. De klacht moet eerst voorgelegd worden aan de bevoegde dienst van de betrokken financiële instelling. Ingeval een oplossing niet gevonden wordt, kan de klacht daarop worden overgemaakt aan Ombudsfin.

 

Ombudsfin bestudeert het probleem en probeert tot een oplossing te komen.

 

Het beroep op Ombudsfin is gratis voor de ondernemingen en zelfstandigen.