27/04/2023 Persbericht

 

Persbericht n.a.v. het Jaarverslag 2022.

 

Download het persbericht

 

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info