Tot uw dienst

U ondervindt problemen met uw financiële instelling ?

Ombudsfin kan u helpen.

Elke cliënt van een bank, kredietmaatschappij, kredietbemiddelaar, beursvennootschap, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur, betalingsinstelling of instelling voor elektronisch geld, die handelt als natuurlijke persoon in het kader van zijn privé-belangen kan een beroep doen op Ombudsfin wanneer hij geen voldoening heeft bekomen bij zijn financiële instelling. De procedure bij Ombudsfin is gratis.

De medewerkers van Ombudsfin beschikken over de nodige kennis en ervaring om een efficiënte en juridisch correcte behandeling van de klachten te garanderen.

Naast de individuele klachtenbehandeling, zorgt Ombudsfin er eveneens voor dat er ruimte voor dialoog blijft tussen de financiële instellingen en hun cliënten. Elke behandelde klacht draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van de financiële diensten.