Betalingen en zichtrekeningen

 Aan de consumenten

 • Vermijd het opsturen van overschrijvingsformulieren per post. Gebruik bij voorkeur self-bank en pc-bankieren.
 • In geval van twijfel bij een verrichting via pc-banking neemt u best contact op met uw bank alvorens deze verrichting uit te voeren.
 • Aarzel niet om de alternatieven voor pc-banking te gebruiken bij een informaticapanne.
 • Deponeer overschrijvingsformulieren enkel in een beveiligde brievenbus van het agenschap.
 • Vergewis u van het tarief wanneer u een niet-courante transactie wenst uit te voeren. De banktarieven moeten gepubliceerd zijn.
 • Let er bij internationale overschrijvingen op dat u het rekeningnummer en de identiteit van de begunstigde (naam en voornaam, BIC- of SWIFT-code, IBAN) correct vermeldt zodat onnodige kosten vermeden worden.
 • Wanneer u uw zichtrekening wenst af te sluiten en uw betalingsopdrachten wenst over te dragen naar een andere bank, zorgt de nieuwe bank voor alles. Vraag uitleg over de te volgen procedure voor de kaarten gelinkt aan uw zichtrekening. Zie de “Gedragscode inzake bankoverstapdienst” (rubriek “gedragscode”).
 • Vervalste facturen : controleer of het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat, wel degelijk dat van de schuldeiser is (door bijvoorbeeld te vergelijken met de bestelbon of met een vorige betaling). Bij de minste twijfel moet u de onderneming die de bestelbon heeft opgesteld, contacteren.
 • Wees altijd alert wanneer u cash geld opneemt en lees de meldingen die verschijnen op het scherm van de automaat.
 • Vergeet niet de rekeningen die u niet meer gebruikt af te sluiten want de kosten blijven anders verder lopen.

Aan de sector

 • Handel volgens « de goede bankpraktijken » en respecteer met name de regels vooropgesteld door de federatie in de gedragscode van BVB en in de gedragscode inzake bankverhuisdienst (zie rubriek « gedragsocdes »).
 • Maak uw tarieflijsten dermate volledig en duidelijk dat uw cliënten steeds een correct beeld hebben van welke kosten worden aangerekend.
 • Zie er op toe dat de kosten worden aangerekend in functie van het soort overschrijving en niet afhankelijk van de keuze van de gebruiker die hij online maakte.
 • Geef duidelijke informatie over de tarieven voor internationale overschrijvingen met inbegrip van de kosten die door de correspondenten worden aangerekend.
 • Vergewis u ervan dat bij een informaticapanne de continuïteit van de dienst verzekerd blijft.
 • Geef alternatieven voor PC-banking zodat de cliënt zijn verrichtingen kan uitvoeren.
 • Bied een duidelijk en gebruiksvriendelijk PC-bankingsysteem aan.
 • Zie erop toe dat de bankbedienden cliënten zo goed mogelijk begeleiden na melding van problemen bij afhalingen of stortingen aan de automatische loketten, ook om beschikbare camerabeelden te kunnen bewaren.
 • Geef de mogelijkheid aan uw cliënt om een beëindiging van een domiciliëringsmandaat als dusdanig te registreren in zijn overzicht van domiciliëringen.
 • Internationale overschrijvingen: let erop dat er voor de klant een duidelijk en begrijpelijk onderscheid is tussen “internationale” overschrijvingen en Europese of “SEPA”-overschrijvingen en dat de klant specifiek geïnformeerd wordt over de tarieven voor internationale overschrijvingen.