Diversen

Aan de consumenten

  • Nalatenschap – De erfgenamen die informatie willen bekomen over de tegoeden van de overledene en die geen beroep doen op een notaris, kunnen zich wenden tot Febelfin (kostprijs van deze dienst: 125 EUR). Febelfin zal de nodige actie ondernemen naar alle financiële instellingen.
  • Echtscheiding - Afspraken gemaakt in het kader van de echtscheidingsovereenkomst gelden voor de betrokken partijen maar zijn niet tegenstelbaar aan de financiële instelling. De verdeling van de lopende kredieten en de ontlasting van een van de schuldenaars moet gebeuren onder voorbehoud van aanvaarding door de financiële instelling.
  • Echtscheiding - Informeer tijdig de financiële instelling over de gewijzigde gezinssituatie zodat zij de lopende verbintenissen kan onderzoeken.

Aan de sector

  • Nalatenschap - Bezorg de erfgenamen die zich wettelijk kenbaar maken spontaan en zo snel mogelijk duidelijke en volledige informatie over de tegoeden van de overledene, waaronder namelijk een kopie van de lijst overgemaakt aan de fiscale administratie.
  • Echtscheiding - Onderzoek ingeval van echtscheiding de mogelijkheid om, in functie van de nieuwe situatie, de bestaande schulden van de ex-echtgenoten te desolidariseren.