Toegankelijkheidsverklaring voor Ombudsfin.be

Ombudsfin.be staat in voor de toegankelijkheid van deze website in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegangkelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.ombudsfin.be

Conformiteitsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definiëren eisen voor ontwerpers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid van websites voor alle mensen te verbeteren. Er worden drie conformiteitsniveaus gedefinieerd: Niveau A, niveau AA en niveau AAA. Ombudsfin.be is volledig conform WCAG 2.1 niveau AA. De Ombudsfin-website is gedeeltelijk conform WCAG 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform betekent dat sommige delen van de inhoud niet volledig voldoen aan de toegankelijkheidsnorm, met name de Word-documenten die als download beschikbaar zijn gesteld en die niet volledig aan de toegankelijkheidscriteria voldoen.

Feedback

Wij verwelkomen uw feedback over de toegankelijkheid van Ombudsfin.be. Laat het ons weten als u toegankelijkheidsbarrières tegenkomt op Ombudsfin.be:

  • Telefoon: +32 (0)2 545 77 70
  • E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
  • Bezoekersadres: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
  • Postadres: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel

Wij proberen binnen 2 werkdagen te reageren op feedback.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van Ombudsfin.be is afhankelijk van de volgende technologieën die werken met de specifieke combinatie van webbrowser en eventuele ondersteunende technologieën of plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Op deze technologieën wordt vertrouwd voor conformiteit met de gebruikte toegankelijkheidsnormen.

Toegankelijkheidsaudit

Op de naleving van de toegankelijkheidsvoorschriften van de Ombudsfin-website wordt toegezien via het geautomatiseerde audittool Pa11y Ci.

Datum

Deze verklaring is op 23 februari 2023 opgesteld met behulp van de W3C Accessibility Statement Generator Tool.