Sparen

Aan de spaarders

  • Vooraleer aan een spaaractie deel te nemen, kijk na of u voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van het voordeeltarief op spaarrekeningen.
  • Informeer zo snel mogelijk uw bank in geval van adreswijziging.
  • Reageer op het schrijven van de bank waarin zij u uitnodigt om uw gegevens te komen actualiseren.
  • Wanneer u zonder tijdsdruk grote bedragen van uw spaarrekening transfereert naar een zichtrekening of naar andere externe rekeningen, ga dan op voorhand na of u hierdoor op enkele dagen na geen belangrijk bedrag aan getrouwheid misloopt.

Aan de sector

  • Communiceer transparant en correct over de start en het einde van de getrouwheidsperiode.