Kaarten

 Aan de kaartgebruikers

 • Bewaar de kaart altijd op een veilige plaats
 • Leen uw kaart nooit uit, zelfs niet aan familie
 • Deel uw code nooit mee aan een derde, zelfs niet aan een vertrouwenspersoon
 • Schrijf uw code nooit op de kaart of op een document dat bij de kaart wordt bewaard, zelfs niet in gecodeerde vorm
 • Gebruik geen code die gemakkelijk te raden is (geboortedatum of geboortejaar)
 • Tijdens een transactie aan een automatisch loket:
  • Laat u niet afleiden door een derde, zelfs al beweert hij u te willen helpen
  • Vorm vooral niet uw geheime code op verzoek van een derde, zelfs indien u meent hiermee een probleem met een geblokkeerde kaart op te lossen
 • Tik uw code discreet in
 • In geval van diefstal/verlies/ingeslikte of geblokkeerde kaart:
  • Bel onmiddellijk Card Stop 070/344 344
 • Omschrijf de gebeurtenissen voor de diefstal en op het moment van de diefstal zo compleet mogelijk bij het indienen van de klacht.

Aan de sector

 • Wijs op de veiligheidsrichtlijnen wanneer u een kaart uitreikt
 • Herinner de kaarthouder eraan dat hij zijn gebruikslimiet kan verlagen
 • Herinner eraan dat een ingeslikte kaart gelijkstaat met een verloren of gestolen kaart
 • Zorg voor een efficiënte werking van het systeem om kaarten te blokkeren.
 • Wijs op de veiligheidsvoorschriften wanneer u een kaart uitreikt, het louter overhandigen van de algemene voorwaarden is niet altijd voldoende.