Toetreden tot Ombudsfin

Ombudsfin vzw is een gekwalificeerde entiteit die klachten behandelt tegen financiële instellingen die aangesloten zijn bij Ombudsfin.

De financiële instellingen die lid zijn van de Belgische Federatie van de financiële sector (Febelfin) zijn automatisch aangesloten bij Ombudsfin.

Voor de kredietgevers en kredietbemiddelaars voorziet de nieuwe erkenningsprocedure bij de FSMA eveneens de aansluiting bij Ombudsfin vzw. Vanaf november 2015 wordt de kredietgever of kredietbemiddelaar die zijn erkenning bekomt bij de FSMA, lid van Ombudsfin.

In het dossier, dat u hier kunt downloaden, vindt u meer informatie omtrent de toetreding bij Ombudsfin vzw, het procedurereglement, de toetredingsaanvraag en de checklists die de financiële instellingen moeten hanteren bij het opstellen van een antwoord aan Ombudsfin binnen een bepaald klachtendossier. 

Steeds meer regelgevingen of gedragscodes binnen de sector verplichten of raden de financiële instellingen aan om toe te treden tot een alternatieve geschillenregeling voor de behandeling van klachten van particuliere cliënten. Om een goed beheer van deze klachten te verzekeren, nodigen wij u uit om binnen uw instelling een persoon aan te duiden die verantwoordelijk is voor de behandeling van de klachten en die dan ook onze contactpersoon wordt. Mogen wij o.a. hiervoor vragen het onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Mocht u nog verdere vragen hebben over de rol van Ombudsfin, die ook belangrijk is voor het imago van de financiële instellingen in België, kan u altijd contact met ons opnemen (02/545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be).

Aanvraag tot toetreding